Продукти

Изработка на Абразивни бесконечни ленти во сите димензии од различни производители     ( Klingspor, Mirka, VSM 3M) и др.

Резни плочи и Брусни плочи од најдобриот производител Klingspor Германија
Лепезасти дискови ( Flap Disc ) за метал и инокс различни типови Aluminium Oxide , Zirconium и Ceramica

Ролни на подлога од хартија и платно за рачна и машинска обработка на дрво, метал, инокс, стакло, камен, пластика, полиестер и др.

Freecut 280x230mm на хартија,платно и водоотпорна хартија ( Воден Папир) со различна намена во Автомобилската, дрвната и други индустрии

Велкро дискови (дискови со чичек) со различна гранулација за брусење и полирање на различни материјали (боја, лак, кит, дрво, метал, пластика и др.)
Производ од Mirka Финска кој е наменет за обработка во дрвната и автомобилската индустрија за брусење и полирање.
Брусни тркала со различна големина и гранулација направени од шмиргла, Scotch Brite и Комбинирани
Scotch Brite (Филц) за обработка на дрво и инокс во различни производи (четки, ламеласти дискови) за рачна и машинска обработка.
Абразивни дискови (quick lock) за брза замена која овозможува едноставно монтирање на алатот за обработка.
Сунгери за обработка на различен материјал како метал и дрво во различна форма и големина.

Дискови за обработка на метал, инокс и мермер со различни големини, гранулации и тип на гранулат (Zirconium, Ceramica, Aluminium Oxide и Silicon carbide)

Дискови изработена од пресуван Скоч Брајт и дискови Trizact кој се наменети за обработка и полирање на Инокс (Rostfrei)

Бази (подлошки) наменети за прицврстување на материјалот со кој брусиме (Велкро дискови, Абранет и Абралон ,Фибер и останато)
Пасти , крпи (шајбни) и филцови за полирање на иноксот како и негова заштита.

Дискови за сечење и обработка на неметали (камен, цигли, плочки, асфалт, бетон и др.) наменети за професионална и општа употреба.

Пневматски и електричен алат од познатиот фински производител Mirka кој се употребува во Дрвната, Металната и Авто Индустријата

Карбитни глодала Иноксни Четки за обработка на инокс, метал, алуминиум и др метали како и алат на Suhner Швајцарија