За нас

Нашата компанија е тука за вас од 2012 година. Единствена наша цел се брусните материјали и брусната технологија. Компанијата се занимава со продажба на секаков вид, а од неодамна и производство на Брусни Ленти (бесконечни абразивни траки) по порачка од секаков тип на материјал и димензии.


Ние имаме соработка со повеќе компании во Европа во доменот на брусењето. Нашите производи се значајно проширени во доменот на брусната технологија. Дел од нашите производи се: тесни и широки брусни ленти, разни видови брусни материјали со синтетички влакна, плочки со брусна хартија (дискови) и цела серија на производи за брусање со секаква примена.
Bitmap in Katalog Во индустриското работење сите знаеме колку важна улога игра доследноста на добавувачот. Нашата компанија ја потврдува автентичноста на процедурите.
Исто така има инвестирано во модерен систем за регистрирање (ЕРП) како и управување на односите со клиентите (ЦРМ), за да ве услужиме и да ги задоволиме вашите барања и потреби. Располагаме со посебен оддел за поддршка на клиентите со обучени техничари кои ви предлагаат прилагодливи технички решенија за вашето производство. За секаков вид информација, помош или презентација ви стоиме на располагање.

МАСТЕР АБРАЗИВ
може и дава решенија!