placeholder

ул.Андон Шурков
Велес Македонија

call

Телефон
+389 43 239903

Раб. Време
Пон-Пет: 7:30-15:30

ИЗРАБОТКА НА БРУСНИ ЛЕНТИ ПО ДИМЕНЗИЈА И ТИП НА МАТЕРИЈАЛ ПО ПОРАЧКА

Brusni_lenti-img

АЛУМИНИУМ ОКСИД – Најширок спектар на употреба кај дрво,
метал, лак,кит и полиестер

СИЛИЦИУМ КАРБИТ – Најчеста употреба кај цврсти материјали
(камен, стакло, патос, тврдо дрво)

ЗИРКОНИУМ – Најчесто се употребува кај Метал, Инох но се
употребува и во дрвната индустрија

КЕРАМИЧКИ – Се употребува кај Инох, Титаниум, Челик и
други цврсти метали

АГЛОМЕРАТ – Се употребува кај Метал и Инох

Типови материјали и трошење на зрното на материјалот

АЛУМИНИУМ ОКСИД

SILICIUM KARBIT

СИЛИЦИУМ КАРБИТ

ZIRKONIUM

ЗИРКОНИУМ

KERAMICKI

КЕРАМИЧКИ

AGLOMERAT

АГЛОМЕРАТ