placeholder

ул.Андон Шурков
Велес Македонија

call

Телефон
+389 43 239903

Раб. Време
Пон-Пет: 7:30-15:30

Брусни ролни на хартија

granulacija-fepa
Тип PS22N
Квалитет: алуминиум оксид
Намена: Метал,дрво
Хартија: Екстра цврсто
Потекло:Германија
Брусни ролни на хартија
PS33
Тип PS33(Антизаптивачка)
Квалитет: алуминиум оксид
Намена: Боја, лак, кит
Хартија: Флексибилно
Потекло:Германија
Брусни ролни на хартија
PS22N-cvrsto
Тип PS22N
Квалитет: алуминиум оксид
Хартија: екстра цврсто
Потекло:Германија
Брусни ролни на хартија
PS22N-cvrsto
PS19F
Тип: PS19F
Квалитет: силикон карбид
Намена: Дрво, патос, градеж.
Хартија: Екстра цврсто
Потекло:Германија
Брусни ролни на хартија
PS19F
LS309XH
Тип: LS309XH
Квалитет: Алуминиум оксид
Намена: Метал,дрво
Платно: Тврдо за голема издржливост
Потекло:Германија
Брусни ролни на тврдо платно
LS309XH-t
LS309XH
Тип: LS 309 JF
Квалитет: Алуминиум оксид
Намена: Метал,дрво
Платно: Флексибилно
Потекло:Германија
Брусни ролни на меко платно
LS309XH-t
CS-310X
Тип: CS 310 X
Квалитет: Алуминиум оксид
Намена: Метал,дрво
Платно: Тврдо за голема издржливост
Потекло:Германија
Брусни ролни на тврдо платно
CS-310X-t
CS 310 XF
Тип: CS 310 XF
Квалитет: Алуминиум оксид
Намена: Метал,дрво
Платно: Меко,Флексибилно
Потекло:Германија
Брусни ролни на меко платно
CS 310 XF
KL385-KL361JF
Тип: KL385JF/KL361JF
Квалитет: Алуминиум оксид
Намена: Метал,дрво
Платно: Меко,Флексибилно
Потекло:Германија
Брусни ролни на меко платно
KL385-KL361JF